best mobile web page maker software


Foglarovské dny

26. - 27. listopadu 2016 • Brno • Pedagogická fakulta MU

Foglarovské dny, to je setkání přátel a obdivovatelů Jaroslava Foglara a všech příznivců jeho literárního a pedagogického odkazu. Letos se uskuteční poprvé a nabídnou bohatý program pro děti, studenty i pamětníky. Našim cílem je umožnit setkání všech foglarovců a také poukázat na to, že odkaz tohoto spisovatele a pedagoga je stále živý a má co říct i současným generacím.

Program Foglarovských dnů

Přijet do Brna na Foglarovské dny se opravdu vyplatí. Můžete se těšit na bohatý program, ve kterém si "to svoje" najde skutečně každý.

SOBOTA 26.11.2016

9.00 Otevírá se budova Poříčí 9, začíná prezence účastníků

9:00 -15:00 BURZA – zaměřená na foglarovské sběratele 

10:00 – 18:00 Otevřen dětský koutek – kreslení deskové a jiné hry pro děti 0-10 let  

10.00-11.45 VEŘEJNÁ ČÁST VALNÉ HROMADY SPJF

10.00 zahájení

10.15 zprávy o činnosti  

10.45 zpráva o hospodaření  

11.00 návrhy kandidátů  

11.45-12.30 OBĚD (v bufetu na místě nebo samostatně mimo budovu)

12.00 slavnostní krájení dortu

12.30-15.30 NEVEŘEJNÁ ČÁST VALNÉ HROMADY SPJF

12.30 revizní zpráva

12.45 stanovy 

14.00 představení kandidátů

14.15 volba 

14.45 vyhlášení výsledků

15.00 diskuze), schválení usnesení, závěr

15.15 Memoriál ve vyjímání ježka z klece (finále)

16.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY – POŘÍČÍ 31

16.45 hromadný přesun zpět na Poříčí 9


17.00 PŘEDNÁŠKA IVO JIRÁSKA – POŘÍČÍ 9


18:00 – KAVÁRNIČKA NA LIPCE – v budově na Lipce bude k dispozici k posezení, diskusím apod.

18:30 BESAEDA O ČTENÁŘSKÝCH KLUBECH – V centru Lipka - historie klubů, setkání klubařů různých generací

Na Lipce bude probíhat večerní program ve formě povídání, hraní deskových her, besedy, a také odtud vyrazí zájemci o „výpravu do Stínadel“.

Nocleh na Lipce


NEDĚLE 27.11.2016

8:00 – 9:00 vyklízení prostorů na Lipce

10:00 – Šifrovací hra pro děti i dospělé

Hledáme Rychlé šípy v Brně


Výstava ilustrátorů
"Spojeni  Foglarem"

Kreslíři romantiky a dobrodružství 

Na Foglarovských dnech proběhne vernisáž výstavy dobrodružné ilustrace z foglarovek - prostřednictvím medailonků zde bude představeno téměř třicet autorů - výtvarníků a jejich tvorba pro slavné chlapecké romány.

Potřebuje Alvarez opravdu jen statečné a silné? Ano !

Přednáška profesora Ivo Jiráska

Nestor zážitkové pedagogiky, mimo jiné také editor sborníku Fenomén Foglar,  Ivo Jirásek  se zamýšlí nad tím, jestli příliš mnoho bezpečí není nebezpečné. V kontextu dnešní doby velice aktuální téma. 

Foglarovská
burza

Úlovky pro nadšené sběratele

Chybí vám některá foglarovka, starší číslo časopisu nebo jiné publikace či "raritky" týkající se Jaroslava Foglara, tábornictví, skautingu. Zkuste naši burzu.

Valná hromada
SPJF

Speciální část programu pro členy SPJF

V rámci bohatého programu Foglarovských dní proběhne také valná hromada SPJF, na které se zvolí nové vedení a zodnotí uplynulé dva roky.

Memoriál Jana Tleskače
ve vyjímání ježka z klece

Zábavná soutěž pro všechny účastníky

Jak rychle zvládnete výjmout ježka z klece si můžete v klidu vyzkoušet. Nejlepší tři pak postoupí do velkého finále.

Příběhy čtenářských
klubů

Debata o dávných i současných klubech

Večerní "kavárna" nabídne setkání několika generací klubařů, příběhy dávných klubů, debatu i vzpomínání.

Výpravy do
stínadelské čtvrti

Večerní procházka do tajemných zákoutí

Co když jsou Stínadla jen kousek on nás ? Odhalte se zasvěceným průvodcem tajemství okolních čtvrtí.

Hledáme
Rychlé šípy

Tradiční podzimní pátrání

Vydejte se do brněnských uliček
pátrat po legendárním klubu
Rychlé šípy.

Sdílejte