simple drag and drop website building software download

Výstava ilustrátorů 
"Spojeni Foglarem"

Vedle dobře známých jmen jako Zdeněk Burian, Marko Čermák, Bohumil Konečný či Gustav Krum se tak na výstavě objeví ukázky děl Břetislava Charwota, Miloslava Dismana či Vlastimila Tomana.

Na vernisáži k výstavě, která proběhne 26. listopadu 2016 v 16 hodin, budou vystaveny některé originály kreseb z Jestřábových knih. Spatřit a prohlédnout si tak bude možno např. kresby Gustava Kruma, Václava Junka, Marko Čermáka a další...

Ve veřejném prostoru knihovny Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity budou na jednotlivých panelech vystaveny reprodukce vybraných děl z foglarovek minimálně do konce roku 2016.